Nieuws

donderdag 3 november 2011

Meer dan 500 basisscholen willen een zeevarende in de klas

Meer dan 500 basisscholen hebben zich aangemeld voor een gastles van een zeevarende in het schooljaar 2010 en 2011. Tijdens de Maritime Week is er op 11 november 2011 een speciale gastles plaats bij het Educatief Informatie Centrum (EIC) in Europoort. Tineke Netelenbos, voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, onthult dan bij deze Rotterdamse havententoonstelling de ‘koopvaardijwereldbol’ in het bijzijn van 50 leerlingen van de Annie MG Schmidt basisschool uit Spijkenisse. 

Zeebenen in de klas gaat haar tweede schooljaar in. Met de campagne ‘Zeebenen in de klas’ vertellen (ex)zeevarenden - kapiteins, loodsen, werktuigkundigen en stuurlieden - over de zeescheepvaart. Er is lesmateriaal gemaakt voor onder meer de vakken Nederlands, aardrijkskunde en geschiedenis. De zeevarenden – op dit moment 130 - bezoeken de scholen geheel vrijwillig, meestal tijdens hun verlofperiode. Vorig jaar werden al meer dan 300 scholen bezocht en ruim 10.000 kinderen bereikt. 
 
Een van de doelen is om jongeren weer te interesseren voor de zeescheepvaart. Tineke Netelenbos: “Er blijft zeer veel behoefte aan Nederlandse zeevarenden; zowel op de vloot als aan de wal. In tegenstelling tot andere bedrijfstakken zijn er in de hele maritieme sector nog volop aantrekkelijke functies. Reders aangesloten bij de KVNR geven in deze voor velen moeilijke economische periode nog steeds een stage- en baangarantie af. “Dat er nu nog meer scholen meedoen dan de vorig jaar, illustreert volgens Netelenbos dat het beroep nog immer tot de verbeelding spreekt. “Het zou mooi zijn als kinderen het beroep van kapitein weer weten te noemen in dat rijtje van piloot, brandweerman en dokter.” 
 
Tijdens de Maritime Week van 3 tot en met 12 november kunnen jongeren en het grote publiek met eigen ogen zien en ervaren wat de opleidings- en carrièremogelijkheden binnen de maritieme industrie zijn. De hele week zijn er door het hele land gastlessen op basisscholen en brengen worden ook excursies gemaakt naar scheepswerven. 
 
De campagne Zeebenen in de klas is een gezamenlijk initiatief van de Taskforce Arbeidsmarkt Zeevarenden. Hierin werken de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Nautilus International, Nederlands Loodswezen, zeevaartscholen en Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij samen om jongeren te interesseren voor de zeescheepvaart. 

Meer Nieuws

Navingo BV, Jan van Galenstraat 56, 3115 JG Schiedam, T:+31 (0)10 2092 600, F:+31 (0)10 436 8134