Nieuws

dinsdag 14 december 2010

Smartport: nieuw pact universiteit en haven

Onder de naam ‘Erasmus Smart Port Rotterdam’ oftewel Smartport ontstaat een nieuw samenwerkingsverband tussen de Erasmus Universiteit en de Rotterdamse haven. Doel is het versterken van de regionale economie door een betere afstemming van vraag en aanbod van kennis. Op 6 december ondertekende burgemeester Aboutaleb namens de gemeente daartoe een overeenkomst met Erasmus, het Havenbedrijf en Havenondernemersvereniging Deltalinqs.

Smartport moet leiden tot een hechte samenwerking waardoor juist kennisintensieve bedrijven voor haven en stad worden aangetrokken. Daarbij hebben de betrokkenen drie speerpunten in het vizier:
- het toegankelijk maken van excellente wetenschappelijke kennis met daarbij vijf hoofdleraren in een spilfunctie
- multidisciplinaire aanpak in zowel onderzoek als kennis
- maatwerk voor behoeften van de havengemeenschap

Ontwikkeling van Smartport past bij de ambitie van het Havenbedrijf om de haven te ontwikkelen tot de meest efficiënte, veilige en duurzame ter wereld. De kennis van de universiteit is onontbeerlijk bij het oplossen van vraagstukken op het gebied van onder andere beveiliging, CO2 opvang, economie en logistiek. Smartport moet bouwen aan een netwerk tussen wetenschap en bedrijfsleven dat een antwoord vindt op actuele en toekomstige vraagstukken van zeer divers pluimage. Daarmee versterkt Smartport de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven.

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

Meer Nieuws

Navingo BV, Jan van Galenstraat 56, 3115 JG Schiedam, T:+31 (0)10 2092 600, F:+31 (0)10 436 8134